МДУЛС пружило пуну подршку рањивим категоријама становништва током пандемије Ковид 19

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, у оквирима својих надлежности и у складу са потребама које је на терену изазвала пандемија Ковид 19 вируса, ургентно реаговало како би и најрањивије категорије становништва биле обухваћене свим прописаним мерама у циљу сузбијања ширења вируса, навео је државни секретар МДУЛС Стеван Глигорин на завршној националној конференцији „Смањење додатне рањивости Рома и Ромкиња и других маргинализованих група изазване пандемијом КОВИД 19 у 18 јединица локалне самоуправе“, а која се реализује у оквиру програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.

Он је говорећи у оквиру сесије посвећене водоснабдевању подстандардних насеља, у којима живе припадници ромске националне мањине у Србији, навео да је МДУЛС, руководећи се потребама на терену и мапирањем подстандардних насеља у Србији према ризицима и приступу правима у доба Ковид 19 пандемије, заједно са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, али и другим партнерским институцијама и организацијама, апеловало на све ЈЛС на чијој територији таква насеља постоје да се током трајања пандемије становницима ових насеља омогући приступ пијаћој води, као и да се не искључује струја. Сви градови и општине на чијим територијама у Србији постоје подстандардна насеља позване су да питање водоснабдевања решавају трајно и на одржив начин.

Водећи се циљевима одрживог развоја и Агендом 2030, а пре свега потребама угрожених и маргиналозованих група, у циљу да нико у друштву не сме бити изостављен, посебно не у периоду пандемије, МДУЛС је додатно подржала ромску популацију приликом информисања о Ковид 19 вирусу, пријави за имунизацију и вакцинацију. Само у периоду од шест месеци уз подрушку МДУЛС и парнерских организација, пријављено је преко 18.000 Рома за вакцинацију, а преко 20.000 и вакцинисано. Такође, МДУЛС је у сарадњи са Црвеним Крстом, ГИЗ-ом, Фондом за отворено друштво и СКГО дистрибуирало преко 12.000 хигијенских породичних пакета за најугроженије породице у 179 насеља у 29 градова и општина у Србији, у вредности од преко 170 хиљада евра, као допринос у борби против Ковид 19 вируса.

„Ово је доба када је превенција важнија од лека и лечења, а изналажење трајних и одрживих решења за проблеме становника подстандардних насеља у Србији изазов на који морамо да одговоримо. На том путу ресорна министарства, али и наши домаћи и међународни партнери, у МДУЛС имају и имаће кредибилног партнера“, закључио је државни секретар Глигорин.

Данашњу конференцију организовали су Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и ГИЗ.

 

Фото галерија: