Министарство контролише рационализацију

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је покренуло поступак контроле спровођења Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору, усвојене 2. децембра 2015. године. На састанку Управног инспектората МДУЛС и Инспектората за рад Министарства за рад, социјална и борачка питања, одржаном у уторак, 19. јануара, договорена је интензивнија сарадња како би се осигурало да се рационализација спроводи у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и по принципима које је поставило ово Министарство.

Министарство упозорава све кориснике јавних средстава да ће се поштовање закона строго контролисати, те да у току спровођења Одлуке воде рачунa да се рационализација врши кроз реорганизацију рада која ће омогућити трајно укидање радних места или смањење броја извршилаца, а никако проглашавањем за вишак оних запослених чије је радно место потребно и за које не постоји замена на радном месту које се може укинути. Такве су се злоупотребе дешавале у прошлости из личних разлога, или јер је такав запослени/а стекао/ла услов за пензију. Након тога су за рад на истим пословима запошљавана нова лица, али сад то неће бити могуће, што значи да би се двоструко штетила држава: прво, за износ отпремнине која се исплаћује без оправдања и која је у овим случајевима по правилу врло висока, и друго, јер умањује капацитет организације да изврши задатке.

Подсећамо јавност да је у овој фази рационализације у највећем броју случајева, изналажење сувишних радних места било једноставно, јер се водило рачуна о томе да се број запослених нарочито умањује оним корисницима који превазилазе стандарде постављене ресорним прописима.

Будући да је остало још десетак дана до истека рока за спровођење Одлуке, Министарство ће током контроле субјеката проверавати тренутно стање у сваком субјекту, како би се утврдило на који начин и у којој мери се поштује Одлука и установило да нема злоупотреба.

Министарство ће, по утврђеном стању о спроведеној Одлуци, предати детаљан Извештај Влади Републике Србије, који ће садржати старосну структуру свих који су добили отпремнине, број пензионисаних лица, број запослених који су се одлучили на споразумни раскид радног односа, као и послове који су ти запослени обављали.