Oдржана централна јавна расправа о имени Закона о државној управи

У Београду је у среду, 21. децембра 2016. године, одржана централна јавна расправа поводом Нацрта закона о измени Закона о државној управи, као и презентација Полазних основа за унапређење транспарентности и учешћа јавности у процесу креирања јавних политика и законодавном процесу. Бројне учеснике расправе су поздравили државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Милош Поповић, други секретар Амбасаде Велике Британије Џереми Ланг, у име програма Подршке реформама у Србији, као и Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Помоћник министра државне управе и локалне самоуправе, Дражен Маравић, представио је предложену измену Закона о државној управи, чији је циљ унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у процесу припеме нацрта закона, других аката и докумената јавних политика. Предложене новине, поред осталог, обухватају објављивање документа Полазних основа на самом почетку процеса припреме нацрта закона, који треба да пружи основне информације о проблему који се решава, као и циљевима и очекиваним ефектима предстојећих измена прописа. Нацрт измене закона садржи и проширивање услова за благовремени увид јавности у садржину нацрта закона и давање могућности за унапређења партиципативности, посебно организација цивилног друштва.

Овом приликом је представљен и документ Полазне основе, на основу којег је дефинисан нацрт закона, а који поред анализе постојећег стања, садржи конкретне мере и препоруке за унапређење партиципације грађана приликом припреме прописа, међу којима су благовремено информисање јавности о планираним мерама, унапређење консултативног процеса, обавезност израде и објављивања полазних основа, повећање квалитета вођења јавних расправа, као и проширивање обухвата докумената у чијој припреми је обавезно спровести јавне расправе.

 

Током расправе, којој је присуствовало више од 60 учесника, претежно представника заинтересованих организација цивилног друштва, размотрена су предложена законска решења, а нарочиту пажњу је изазвала новина која се односи на увођење новог инструмента законодавне политике у раду органа државне управе, документа полазних основа. Поред тога, констатована је потреба унапређења предложеног нацрта у правцу проширења услова за учешће јавности у тзв. радној фази израде нацрта, односно у фази разматрања и концептуализације конкретних регулаторних решења, путем ширих консултација надлежног државног органа са представницима релевантних организација, као и стручне јавности. Питање тзв. двосмерне комуникације, односно обезбедјења адекватне повратне информације о исходу појединих примедби и сугестија које представници цивилног друштва дају у процесу јавних консултација поводом измена закона, такодје је једно од кључних питања која су истакнути на расправи.

Активност израде Полазних основа, као и рад на предложеним законским изменама и организацији јавне расправе, Министарство је реализовало у сарадњи са експертима програма Подршке реформама у Србији, који финансијски подржава Фонд за добру управу Владе Велике Британије (eng. Good Governance Fund – GGF).