Одржанa јавна расправа о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи у Новом Саду

На првом округлом столу у Новом Саду у оквиру јавне расправе представљен је Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи. Државни секретар Зоран Касаловић нагласио је да је циљ да се утврде правила за спровоење референдума и народне иницијативе у складу са Уставом Републике Србије како би се подстакло активно учешће грађана у доношење политика.

“Примена актуелних решења показала је велике недостатке, због чега се референдум и народна иницијатива ретко користе, а ми настојимо да такво стање променимо”, рекао је Касаловић.

Саша Могић, помоћник министра рекао је да се највећа промена коју Нацрт доноси услов за успех референдума. “Предлажемо решење које подразумева да се одлука на референдуму доноси већином од изашлих бирача, без услова да је неопходно да изађе већина од укупног броја бирача, као што је то  сада случај у важећем закону“, објаснио је Могић

С друге стране, како наводи Могић, за народну иницијативу је постојао непримерено кратак рок од седам дана за прикупљање, те је стога продужен рок на 90 дана.

Истовремено, у духу дигитализације, омогућено је и електронско изјашњавање грађана, казао је Могић.

Израду Нацрта Закона о референдуму и народној иницијативи, и организацију јавних расправа помогла је Влада Швајцарске у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“