Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u Novom Sadu

Na prvom okruglom stolu u Novom Sadu u okviru javne rasprave predstavljen je Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Državni sekretar Zoran Kasalović naglasio je da je cilj da se utvrde pravila za sprovoenje referenduma i narodne inicijative u skladu sa Ustavom Republike Srbije kako bi se podstaklo aktivno učešće građana u donošenje politika.

“Primena aktuelnih rešenja pokazala je velike nedostatke, zbog čega se referendum i narodna inicijativa retko koriste, a mi nastojimo da takvo stanje promenimo”, rekao je Kasalović.

Saša Mogić, pomoćnik ministra rekao je da se najveća promena koju Nacrt donosi uslov za uspeh referenduma. “Predlažemo rešenje koje podrazumeva da se odluka na referendumu donosi većinom od izašlih birača, bez uslova da je neophodno da izađe većina od ukupnog broja birača, kao što je to  sada slučaj u važećem zakonu“, objasnio je Mogić

S druge strane, kako navodi Mogić, za narodnu inicijativu je postojao neprimereno kratak rok od sedam dana za prikupljanje, te je stoga produžen rok na 90 dana.

Istovremeno, u duhu digitalizacije, omogućeno je i elektronsko izjašnjavanje građana, kazao je Mogić.

Izradu Nacrta Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, i organizaciju javnih rasprava pomogla je Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“