ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ: ПРУЖАЊЕ КВАЛИТЕТНИЈИХ УСЛУГА ГРАЂАНИМА ЈЕ ПРИМАРНИ ЦИЉ

Министарка државне управе и локалне самоуправе, Ана Брнабић, председавала је конститутивној седници Савета за реформу јавне управе, на којој је између осталог, усвојено Мишљење о полазним основама за управљање променама у јавној управи и образован Колегијум државних секретара као радне групе Савета, чији ће задатак бити да надзире и координира спровођење Стратегије реформе јавне управе и пратећег акционог плана, као и да учествује у процесу извештавања о успешности реализације Стратегије и акционог плана.

 ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ: ПРУЖАЊЕ КВАЛИТЕТНИЈИХ УСЛУГА ГРАЂАНИМА ЈЕ ПРИМАРНИ ЦИЉ

На седници је током дискусије поводом усвајања Мишљења о полазним основама за управљање променама у јавној управи констатовано да је и уз свеобухватну фискалну консолидацију и рационализацију у претходном периоду очувана функционалност јавне управе у Србији, уз постигнуте уштеде у овој години од преко четири милијарде динара. Од краја 2013. године, када је на снагу ступила забрана запошљавања у јавном сектору, јавна управа и локална јавна предузећа броје 36.600 мање запослених на неодређено, односно 22.850 мање запослених у односу на децембар 2014. године, од када тече процес рационализације. Показатељи говоре да се процес рационализације успешно спроводи и да је квантитативни циљ који је раније договорен са ММФ-ом за ову годину постигнут, а чак и премашен. Имајући у виду постигнуте резултате, примарни фокус у наредном периоду биће на повећању ефикасности јавне управе, кроз реорганизацију постојећих капацитета и квалитетније управљање, а не кроз даље смањење броја запослених.

„Важна порука са овог састанка је да ћемо се у наредном периоду фокусирати на повећање ефикасности рада државних службеника и управе уопште. Србија нема гломазан државни сектор, поређења ради ми имамо 6,5 чиновника на сто грађана, што је мање него у земљама ЕУ, где је 8-8,5. Ми немамо предимензионирану државну управу, већ неефикасну државну управу и сада разговарамо да тамо где постоји евидентан мањак запослених тај мањак надоместимо како бисмо обезбедили висок квалитет услуга које се пружају. Један од принципа да се тај мањак надомести је да запослене из служби у којима постоји вишак, а који поседују тражене компетенције и знања, пребацимо на места где постоји потреба за новим извршиоцима“, рекла је министарка Брнабић медијима наком састанка.

Као један од приоритета у процесу реорганизације рада јавне управе у наредном периоду наведено је пружање квалитетнијих услуга грађанима, за шта ће бити неопходно да се преиспитају функције које држава обезбеђује, побољша структура запослених и остварене уштеде учине одрживим и трајним. Управо ће на овим темељима бити спроведена даља реформа јавне управе за шта је Србији додељена помоћ у износу од 80 милиона евра од Европске Уније.

„Подршка реформи јавне управе је изузетно важна, али најчешће невидљива. Причамо о 80 милиона евра помоћи и у највећем броју случајева нећете видети одмах утицај, али на средње и дуге стазе то је снажан, неопходан допринос ЕУ уклапању државне администрације Србије у европске стандарде. А сама јавна администрација ће бити доступнија грађанима и транспарентнија“, изјавио је Јоханес Хан, европски комесар за суседску политику и преговоре о проширењу, приликом потписивања финансијског споразума о помоћи између Брисела и Београда.

Обзиром да је циљ за 2016. у погледу смањења броја запослених достигнут, договорено је да се наредна Одлука о максималном броју запослених усвоји до краја марта 2017. На тај начин, министарства ће имати довољно времена да креирају и званично усвоје визије развоја својих ресора, као и појединачне акционе планове који ће пратити реализацију тих визија. Фокус у наредном периоду биће на функционалној реорганизацији у оквиру просвете, здравства, централне администрације, социјалне заштите, локалних самоуправа и свих оних ресора који у свом саставу имају мреже институција.

У овом процесу, помоћ министарствима пружиће и Група за подршку у управљању променама (ГПУП) коју је оформило Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), а која је представљена током седнице. Група ће ресорним министарствима дати експертску подршку при управљању променама, кроз додатне обуке за нове вештине, компетенције и плански приступ раду. Група ће на овим пољима асистирати министарствима како би се искористила сва доступна знања да би се конципирале визије, циљеви, приоритети и планови за реорганизацију унутар ресора. Додатно, Група ће министарства подржати и у домену комуникација и финансијског планирања.

Седници су присуствовали чланови савета – министри у Влади Републике Србије, као и државни секретари и други овлашћени представници министарстава, Генералног секретаријата Владе Србије и Секретаријата за законодавство.