ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE: PRUŽANJE KVALITETNIJIH USLUGA GRAĐANIMA JE PRIMARNI CILJ

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić, predsedavala je konstitutivnoj sednici Saveta za reformu javne uprave, na kojoj je između ostalog, usvojeno Mišljenje o polaznim osnovama za upravljanje promenama u javnoj upravi i obrazovan Kolegijum državnih sekretara kao radne grupe Saveta, čiji će zadatak biti da nadzire i koordinira sprovođenje Strategije reforme javne uprave i pratećeg akcionog plana, kao i da učestvuje u procesu izveštavanja o uspešnosti realizacije Strategije i akcionog plana.

 ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE: PRUŽANJE KVALITETNIJIH USLUGA GRAĐANIMA JE PRIMARNI CILJ

Na sednici je tokom diskusije povodom usvajanja Mišljenja o polaznim osnovama za upravljanje promenama u javnoj upravi konstatovano da je i uz sveobuhvatnu fiskalnu konsolidaciju i racionalizaciju u prethodnom periodu očuvana funkcionalnost javne uprave u Srbiji, uz postignute uštede u ovoj godini od preko četiri milijarde dinara. Od kraja 2013. godine, kada je na snagu stupila zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, javna uprava i lokalna javna preduzeća broje 36.600 manje zaposlenih na neodređeno, odnosno 22.850 manje zaposlenih u odnosu na decembar 2014. godine, od kada teče proces racionalizacije. Pokazatelji govore da se proces racionalizacije uspešno sprovodi i da je kvantitativni cilj koji je ranije dogovoren sa MMF-om za ovu godinu postignut, a čak i premašen. Imajući u vidu postignute rezultate, primarni fokus u narednom periodu biće na povećanju efikasnosti javne uprave, kroz reorganizaciju postojećih kapaciteta i kvalitetnije upravljanje, a ne kroz dalje smanjenje broja zaposlenih.

„Važna poruka sa ovog sastanka je da ćemo se u narednom periodu fokusirati na povećanje efikasnosti rada državnih službenika i uprave uopšte. Srbija nema glomazan državni sektor, poređenja radi mi imamo 6,5 činovnika na sto građana, što je manje nego u zemljama EU, gde je 8-8,5. Mi nemamo predimenzioniranu državnu upravu, već neefikasnu državnu upravu i sada razgovaramo da tamo gde postoji evidentan manjak zaposlenih taj manjak nadomestimo kako bismo obezbedili visok kvalitet usluga koje se pružaju. Jedan od principa da se taj manjak nadomesti je da zaposlene iz službi u kojima postoji višak, a koji poseduju tražene kompetencije i znanja, prebacimo na mesta gde postoji potreba za novim izvršiocima“, rekla je ministarka Brnabić medijima nakom sastanka.

Kao jedan od prioriteta u procesu reorganizacije rada javne uprave u narednom periodu navedeno je pružanje kvalitetnijih usluga građanima, za šta će biti neophodno da se preispitaju funkcije koje država obezbeđuje, poboljša struktura zaposlenih i ostvarene uštede učine održivim i trajnim. Upravo će na ovim temeljima biti sprovedena dalja reforma javne uprave za šta je Srbiji dodeljena pomoć u iznosu od 80 miliona evra od Evropske Unije.

„Podrška reformi javne uprave je izuzetno važna, ali najčešće nevidljiva. Pričamo o 80 miliona evra pomoći i u najvećem broju slučajeva nećete videti odmah uticaj, ali na srednje i duge staze to je snažan, neophodan doprinos EU uklapanju državne administracije Srbije u evropske standarde. A sama javna administracija će biti dostupnija građanima i transparentnija“, izjavio je Johanes Han, evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju, prilikom potpisivanja finansijskog sporazuma o pomoći između Brisela i Beograda.

Obzirom da je cilj za 2016. u pogledu smanjenja broja zaposlenih dostignut, dogovoreno je da se naredna Odluka o maksimalnom broju zaposlenih usvoji do kraja marta 2017. Na taj način, ministarstva će imati dovoljno vremena da kreiraju i zvanično usvoje vizije razvoja svojih resora, kao i pojedinačne akcione planove koji će pratiti realizaciju tih vizija. Fokus u narednom periodu biće na funkcionalnoj reorganizaciji u okviru prosvete, zdravstva, centralne administracije, socijalne zaštite, lokalnih samouprava i svih onih resora koji u svom sastavu imaju mreže institucija.

U ovom procesu, pomoć ministarstvima pružiće i Grupa za podršku u upravljanju promenama (GPUP) koju je oformilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), a koja je predstavljena tokom sednice. Grupa će resornim ministarstvima dati ekspertsku podršku pri upravljanju promenama, kroz dodatne obuke za nove veštine, kompetencije i planski pristup radu. Grupa će na ovim poljima asistirati ministarstvima kako bi se iskoristila sva dostupna znanja da bi se koncipirale vizije, ciljevi, prioriteti i planovi za reorganizaciju unutar resora. Dodatno, Grupa će ministarstva podržati i u domenu komunikacija i finansijskog planiranja.

Sednici su prisustvovali članovi saveta – ministri u Vladi Republike Srbije, kao i državni sekretari i drugi ovlašćeni predstavnici ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Srbije i Sekretarijata za zakonodavstvo.