Oжеговић: ЗУП иде у корак са временом и у корист свих грађана

Државни секретар МДУЛС Жељко Ожеговић са сарадницима Владимиром Влајковићем и Миланом Јосимовим присуствовали су данас у Зрењанину састанку који је сазван на иницијативу начелника Средњобанатског управног округа Душана Шијана у вези припрема за спровођење одредаба ЗУП-а које се односе на размену података из службених евиденција а почињу да се примењују од 8. јуна 2016. године.

Састанку су присуствовали представници републичких и покрајинских инспекција, начелници општинских управа са подручја локалних самоуправа Средњобанатског управног округа и градске управе Зрењанина, директори и представници ПИО фонда и РФЗО-филијале у Зрењанину, Пореске и Полицијске управе у Зрењанину, Центра за социјални рад Града Зрењанина, РГЗ – Катастра непокретности у Зрењанину и председници Основног и Прекршајног суда у Зрењанину. Већина њих води своје службене евиденције и ставља их на располагање другим органима и уједно користи податке из евиденција других органа али је примећено да у размени података има проблема са којима су присутни хтели да упознају г-дина Ожеговића и његове сараднике како би  заједно пронашли најприхватљивија решења.

Државни секретар Жељко Ожеговић је истакао да је нови ЗУП усвојен након 15 месеци непрекидног рада и отклањања недостатака и да верује да смо добили један модеран закон који иде у корак са временом и у корист свих грађана. Тежи део посла је његова имплементација јер сада треба усагласити преко 170 прописа који садрже одредбе које регулишу посебне управне поступкеса ЗУП-ом као кровним законом и уједно спровести реорганизацију посла уз већу посвећеност послу и разумевање службеника зашто треба да се ради како је законом прописано, рекао је Ожеговић и најавио формирање Радне групе која ће радити на тражењу најбољих решења јер би нови ЗУП требало да промени начин размишљања и поступања и администрацију учини брзом и ефикасном.

 

У току је и рад на Пројекту који подржава Влада велике Британије кроз Фонд за добру управу, који треба да мапира моделе и позитивна искуства у пракси која могу бити примењена и у другим локалним самоуправама, с обзиром да све оне нису на истом нивоу. Пројекат ће обухватити и 30 обрађених управних поступака који треба да буду готови до октобра и биће од користи локалним самоуправама, истакао је Владимир Влајковић као носилац Пројекта.

Већина присутних је потврдила да су и до сада размењивали податке службеним путем али да се размена уместо у електронској форми углавном одвија писаним путем, недовољно се користе постојеће базе података иако је ситуација све боља. Као проблем истакнута је неусклађеност са појединим законима, нарочито када је у питању поступање по Закону о заштити података о личности као и поступање са подацима који су поверљиви. Неке евиденције нису свеобухватне и све службе нису електронски повезане са постојећим базама података, такође је истакнуто као отежавајућа околност.

На основу свега наведеног државни  секретар Ожеговић је истакао да циљ овог састанка и јесте био упознавање са проблемима на терену и да све наведено изискује формирање координационог тела које би се бавило тражењем најбољих решења те да ће један од предлога министарки МДУЛС бити та идеја.