Ožegović: ZUP ide u korak sa vremenom i u korist svih građana

Državni sekretar MDULS Željko Ožegović sa saradnicima Vladimirom Vlajkovićem i Milanom Josimovim prisustvovali su danas u Zrenjaninu sastanku koji je sazvan na inicijativu načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga Dušana Šijana u vezi priprema za sprovođenje odredaba ZUP-a koje se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija a počinju da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici republičkih i pokrajinskih inspekcija, načelnici opštinskih uprava sa područja lokalnih samouprava Srednjobanatskog upravnog okruga i gradske uprave Zrenjanina, direktori i predstavnici PIO fonda i RFZO-filijale u Zrenjaninu, Poreske i Policijske uprave u Zrenjaninu, Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina, RGZ – Katastra nepokretnosti u Zrenjaninu i predsednici Osnovnog i Prekršajnog suda u Zrenjaninu. Većina njih vodi svoje službene evidencije i stavlja ih na raspolaganje drugim organima i ujedno koristi podatke iz evidencija drugih organa ali je primećeno da u razmeni podataka ima problema sa kojima su prisutni hteli da upoznaju g-dina Ožegovića i njegove saradnike kako bi  zajedno pronašli najprihvatljivija rešenja.

Državni sekretar Željko Ožegović je istakao da je novi ZUP usvojen nakon 15 meseci neprekidnog rada i otklanjanja nedostataka i da veruje da smo dobili jedan moderan zakon koji ide u korak sa vremenom i u korist svih građana. Teži deo posla je njegova implementacija jer sada treba usaglasiti preko 170 propisa koji sadrže odredbe koje regulišu posebne upravne postupkesa ZUP-om kao krovnim zakonom i ujedno sprovesti reorganizaciju posla uz veću posvećenost poslu i razumevanje službenika zašto treba da se radi kako je zakonom propisano, rekao je Ožegović i najavio formiranje Radne grupe koja će raditi na traženju najboljih rešenja jer bi novi ZUP trebalo da promeni način razmišljanja i postupanja i administraciju učini brzom i efikasnom.

 

U toku je i rad na Projektu koji podržava Vlada velike Britanije kroz Fond za dobru upravu, koji treba da mapira modele i pozitivna iskustva u praksi koja mogu biti primenjena i u drugim lokalnim samoupravama, s obzirom da sve one nisu na istom nivou. Projekat će obuhvatiti i 30 obrađenih upravnih postupaka koji treba da budu gotovi do oktobra i biće od koristi lokalnim samoupravama, istakao je Vladimir Vlajković kao nosilac Projekta.

Većina prisutnih je potvrdila da su i do sada razmenjivali podatke službenim putem ali da se razmena umesto u elektronskoj formi uglavnom odvija pisanim putem, nedovoljno se koriste postojeće baze podataka iako je situacija sve bolja. Kao problem istaknuta je neusklađenost sa pojedinim zakonima, naročito kada je u pitanju postupanje po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti kao i postupanje sa podacima koji su poverljivi. Neke evidencije nisu sveobuhvatne i sve službe nisu elektronski povezane sa postojećim bazama podataka, takođe je istaknuto kao otežavajuća okolnost.

Na osnovu svega navedenog državni  sekretar Ožegović je istakao da cilj ovog sastanka i jeste bio upoznavanje sa problemima na terenu i da sve navedeno iziskuje formiranje koordinacionog tela koje bi se bavilo traženjem najboljih rešenja te da će jedan od predloga ministarki MDULS biti ta ideja.