Почео рад на припреми Програма реформе система локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је данас рад на припреми Програма реформе система локалне самоуправе, који ће се бавити успостављањем функционалне и ефикасне расподеле надлежности између различитих нивоа власти.

„Ово је први пут у историји Србије да се ради стратешки документ који се односи на локалну самоуправу, и као такав је препознат у оквиру Стратегије реформе јавне управе и Акционом плану (2018-2020), те је тиме додатно увећан значај овог документа, нашег доприноса његовом квалитету и његовој улози на крају крајева у раду ЈЛС“, рекао је министар Бранко Ружић.

Он је објаснио да Програм реформе система локалне самоуправе, треба да омогући даљи развој система локалне самоуправе, како би овај део система јавне управе могао да успешније одговори на потребе грађана, привреде и био благовремено оспособљен за европске интеграције и друге важне изазове.

„Резултат будуће реформе система локалне самоуправе, мора бити унапређење живота грађана, пуно поштовање свих њихових права и значајно унапређење квалитета, доступности и ефикасности јавних услуга, које су кључне за интензиван развој локалне заједнице“, додао је министар.

Министар је додао да ће у оквиру Програма реформе система локалне самоуправе бити разматрани сви предлози за будуће промене које треба да омогуће или олакшају обављање послова локалних самоуправа и позвао ЈЛС да се активно укључе и дају допринос у изради овог документа.

Он је захвалио  СКГО и Влади Швајцарске, која преко Швајцарске канцеларије за сарадњу у Београду пружа подршку у овом послу.