Počeo rad na pripremi Programa reforme sistema lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je danas rad na pripremi Programa reforme sistema lokalne samouprave, koji će se baviti uspostavljanjem funkcionalne i efikasne raspodele nadležnosti između različitih nivoa vlasti.

„Ovo je prvi put u istoriji Srbije da se radi strateški dokument koji se odnosi na lokalnu samoupravu, i kao takav je prepoznat u okviru Strategije reforme javne uprave i Akcionom planu (2018-2020), te je time dodatno uvećan značaj ovog dokumenta, našeg doprinosa njegovom kvalitetu i njegovoj ulozi na kraju krajeva u radu JLS“, rekao je ministar Branko Ružić.

On je objasnio da Program reforme sistema lokalne samouprave, treba da omogući dalji razvoj sistema lokalne samouprave, kako bi ovaj deo sistema javne uprave mogao da uspešnije odgovori na potrebe građana, privrede i bio blagovremeno osposobljen za evropske integracije i druge važne izazove.

„Rezultat buduće reforme sistema lokalne samouprave, mora biti unapređenje života građana, puno poštovanje svih njihovih prava i značajno unapređenje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti javnih usluga, koje su ključne za intenzivan razvoj lokalne zajednice“, dodao je ministar.

Ministar je dodao da će u okviru Programa reforme sistema lokalne samouprave biti razmatrani svi predlozi za buduće promene koje treba da omoguće ili olakšaju obavljanje poslova lokalnih samouprava i pozvao JLS da se aktivno uključe i daju doprinos u izradi ovog dokumenta.

On je zahvalio  SKGO i Vladi Švajcarske, koja preko Švajcarske kancelarije za saradnju u Beogradu pruža podršku u ovom poslu.