Пуна примена Закона о инспекцијском надзору од 30. априла – за већу сигурност грађана и конкурентније пословно окружење

Министарство државне управе и локалне самоуправе подсећа да 30. априла почиње пуна примена Закона о инспекцијском надзору (ЗоИН) који ће осигурати безбедност за грађане и сигурније пословање за привреднике и поставити стандарде у поступању инспекцијских служби. Велику помоћ Министарству при изради и имплементацији ЗоИН пружио је УСАИД Пројекат за боље услове пословања.

Први пут овим законом успостављен је баланс превентивних и казнених мера и стављен акценат на одговорност свих који учествују у изградњи ефикасног пословног окружења. То значи да оне који послују легално, инспекције више неће контролисати пречесто и за исте ствари, већ ће инспектори свој надзор усмеравати ка високоризичним, а посебно нерегистрованим субјектима. Надзор над нерегистрованим субјектима у надлежност свих инспекција увео је први пут ЗоИН 30. јула 2015. године и захваљујући томе данас је смањен рад „на црно“ за пет одсто и регистровано чак 4.500 до тада нерегистрованих субјеката.

Циљ Закона је и да поврати поверење грађана у инспекцијске службе, тако што ће њихов потпуно транспарентан и уређен рад усмеравати Координациона комисија задужена и за усклађивање и унапређење инспекцијског надзора, а у чији састав су укључени представници највећих инспекција, као и ресорни министри. Успостављањем система процене ризика умањиће се неуједначеност, коруптивност и друге могуће негативне појаве у поступку инспекцијског надзора.

У циљу ојачавања капацитета инспекцијских служби, организоване су континуиране обуке широм Србије током претходних месеци, на којима ће стручно усавршавање, закључно са априлом 2016. проћи око 340 републичких и локалних инспектора (инструктора), који ће стечено знање да пренесу својим колегама.

До доношења Закона, у Србији није спроведена суштинска свеобухватна реформа инспекцијског надзора што је подстицало непредвидивост пословног амбијента, високе трошкове пословања, као и раст сиве економије и корупције. Како би се успоставио стабилан и одржив систем примерен тржишној економији кроз отворени дијалог јавног и приватног сектора, донет је системски, савремен, ефикасан и реформски Закон о инспекцијском надзору, првенствено на иницијативу привредника. Он је добио позитивно мишљење Европске комисије уз оцену да је „добар путоказ који треба следити у припреми прописа“.