РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је данас јавни конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за финансирање програма и пројеката из области културе.

Фонд за националне мањине активиран је након  15 година застоја 2017. године, а средства за финансирање пројеката се од тада из године у годину увећавају. Укупна вредност средстава опредељених за 2019. износе 30 милиона динара, што је за 37 одсто више у односу на прошлу годину.

Средства се додељују годишње, у једној од четири законом утврђене области: култура, образовање, информисање и службена употреба језика и писама националних мањина. Конкретну област за дату годину утврђује Савет за националне мањине на предлог, тј. у сарадњи са националним саветима националних мањина.

Ове године Савет за националне мањине је, у циљу обезбеђивања услова за доступност културних вредности и заштиту културног идентитета и наслеђа националних мањина, усвојио предлог да приоритетна област за финансирање програма и пројеката из Фонда у овој години буде култура.

Конкурс за пријаву пројеката отоворен је до 7. јуна 2019. године, а право учешћа имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва које имају седиште на територији Републике Србије и чија је област деловања заштита и унапређење права и положаја припадника националних мањина, као и задужбине, фондације и конференције универзитета, односно академија струковних студија.

Од 2017. године, када је поново активиран, из Фонда за националне мањине подржано је скоро 100 пројеката.

Више о јавном конкурсу, условима и начину пријаве можете сазнати нa следећем ЛИНКУ