РУЖИЋ: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ГЛАВНОГ ГРАДА, БОЉЕ И ЕФИКАСНИЈЕ УСЛУГЕ ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је у Скупштини Србије да је најважнија новина коју доносе измене и допуне Закона о главном граду  децентрализација, односно поверавају се веће надлежности Граду Београду и врши боља подела послова између градских и приградских општина.

Он је представљајући предложене измене и допуне рекао да ће то допринети бољим и ефикаснијим услугама према привреди и грађанима.

„Главни град, који и Устав препознаје као посебну јединицу локалне самоуправе, до сада се није значајније разликовао по надлежностима од свих осталих јединица локалне самоуправе, иако је комплекснији у погледу организације и услуга које је у обавези да пружи грађанима и привреди“, рекао је Ружић.

Навео је да ће се Београду повећати надлежности преношењем са републичког нивоа, а с друге стране Град ће моћи да пренесе део својих изворних надлежности на градске општине како би се оне развијале.

„Иако сви свесни обима, предложили смо низ измена и допуна којим мењамо надлежности које се дају Главном граду, и морам истаћи, оне су се показале као потребне да би Београд у потпуности могао да води бригу и пружа услуге грађанима и привреди свеобухватно и на ефикасан начин“, рекао је Ружић.

Ружић је додао и да се предложеним решењима омогућава оснивање јавних комуналних предузећа од стране појединих градских општина на територији Београда.

Предлогом измена и допуна Закона о главном граду прецизирају се надлежности Града за издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

“Управо су одредбе које се односе на ову област, значајне за убрзање реализације покренутих поступака у вези са изградњом и озакоњења објеката и завршетка овог изузетно обимног и сложеног посла у што краћем року, били разлози за предлог да се овај закон донесе по хитном поступку”, рекао је Ружић.

Град Београд моћи ће да додели градским општинама послове који се односе на симболе и називе делова насељених места у јединици локалне самоуправе – о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Министар Ружић је додао и да Град именује и разрешава директоре установа дечије заштите, с обзиром на то да је Град њихов оснивач, као и да утврђује мрежу тих установа.

Предложено је И да Град Београд спроводи мере и финансира пројекте у циљу подстицања наталитета на својој територији.

Он је рекао и да се предлаже да се у надлежност града уврсти и уређивање и обезбеђивање послова који се односе на изградњу, реконструкцију и управљање јавним путевима.

„Град Београд располаже неопходним средствима и капацитетима за управљање тим путевима на својој територији, па се ова измена предлаже и ради отклањања недоумица у примени Закона о путевима“, рекао је Ружић.