Ружић: Важно да се локалне самоуправе припреме за примену европских прописа

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је на Скупштини Сталне конференције градова и општина, чија је тема била Европска будућност локалне самоуправе, да се око 70 одсто европског законодавства односи на примену на локалном нивоу.

„Због тога је од посебног значаја успостављање капацитета јединица локалне самоуправе да искористе фондове ЕУ који су намењени подршци за спровођење реформи које су неопходне за примену ових стандарда“, рекао је Ружић говорећи на панелу о приступању Србије Европској унији и улози локалне самоуправе.

Он је нагласио да је реформа јавне управе једна од пресудних услова за приступање Србије ЕУ.

„То је важно јер се остваривање права грађана и привреде огледа у њиховом односу са органима управе на свим нивоима власти“, истакао је министар.

Ружић је навео да све значајније активности Министарство реализује у сарадњи са СКГО и додао да је то природно партнерство које подразумева двосмерну комуникацију која је, у процесу приступања ЕУ, имала за резултат и законско одређење обавезе локалних самоуправа да имају запослене које прате овај процес.

„Циљ ове законске одредбе је да јединице локалне самоуправе активно прате процес приступања и благовремено буду обавештени о свим обавезама које ће долазити како Србија буде све ближа ЕУ“, рекао је Ружић.

Додао је да и ова одредба Закона представља једну од мера јачања капацитета јединице локалне самоуправе.
„Колико је значајно да локалне самоуправе буду активан партнер у процесу преговора говори податак да су од укупно 35 преговарачких поглавља, јединице локланих самоуправа представљене преко СКГО у око 24 преговарачких поглавља“, истакао је Ружић.