Ružić: Važno da se lokalne samouprave pripreme za primenu evropskih propisa

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na Skupštini Stalne konferencije gradova i opština, čija je tema bila Evropska budućnost lokalne samouprave, da se oko 70 odsto evropskog zakonodavstva odnosi na primenu na lokalnom nivou.

„Zbog toga je od posebnog značaja uspostavljanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da iskoriste fondove EU koji su namenjeni podršci za sprovođenje reformi koje su neophodne za primenu ovih standarda“, rekao je Ružić govoreći na panelu o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i ulozi lokalne samouprave.

On je naglasio da je reforma javne uprave jedna od presudnih uslova za pristupanje Srbije EU.

„To je važno jer se ostvarivanje prava građana i privrede ogleda u njihovom odnosu sa organima uprave na svim nivoima vlasti“, istakao je ministar.

Ružić je naveo da sve značajnije aktivnosti Ministarstvo realizuje u saradnji sa SKGO i dodao da je to prirodno partnerstvo koje podrazumeva dvosmernu komunikaciju koja je, u procesu pristupanja EU, imala za rezultat i zakonsko određenje obaveze lokalnih samouprava da imaju zaposlene koje prate ovaj proces.

„Cilj ove zakonske odredbe je da jedinice lokalne samouprave aktivno prate proces pristupanja i blagovremeno budu obavešteni o svim obavezama koje će dolaziti kako Srbija bude sve bliža EU“, rekao je Ružić.

Dodao je da i ova odredba Zakona predstavlja jednu od mera jačanja kapaciteta jedinice lokalne samouprave.
„Koliko je značajno da lokalne samouprave budu aktivan partner u procesu pregovora govori podatak da su od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, jedinice loklanih samouprava predstavljene preko SKGO u oko 24 pregovaračkih poglavlja“, istakao je Ružić.