Ружић: Заокружујемо дигитализацију и увођење савремених технологија у област вођења матичних књига

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме прописа организује јавну расправу о Нацрту закона о изменема и допунама Закона о матичним књигама са циљем прикупљања коментара и сугестија који ћe додатно унапредити постојећи правни оквир.

Тим поводом министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић наглашава да се изменама овог прописа уграђује још један камен у темељ модерне, уређене, ефикасне и делотворне државе и управе коју градимо. „У протеклом периоду локалне самоуправе су преводиле матичне књиге из папирног у електронски облик – у Регистар матичних књига. Изменама прописа које предлажемо обавезујемо матичне службе да све промене о грађанима врше електронским путем, директно у Регистар, што значи нема више папира“, рекао је министар.

Ружић је најавио да промене предложене Нацртом закона отварају могућност добровољног уписа податка о националној припадности у матичне евиденције, што је корак више у стварању услова да националне мањине остваре своја права. „Предвидели смо и могућност уписа промене пола у матичну књигу рођених, а издавање извода из матичних књига проширује се и на дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству, што ће веома значити нашој дијаспори“, рекао је Ружић и истакао да променом овог прописа заокружујемо активности на пољу дигитализације и увођења савремених технологија у област вођења матичних књига.

Министар је позвао све заинтересоване да узму активно учешће у јавној расправи како бисмо дошли до најбољих законских решења.