Ružić: Zaokružujemo digitalizaciju i uvođenje savremenih tehnologija u oblast vođenja matičnih knjiga

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme propisa organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenema i dopunama Zakona o matičnim knjigama sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Tim povodom ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić naglašava da se izmenama ovog propisa ugrađuje još jedan kamen u temelj moderne, uređene, efikasne i delotvorne države i uprave koju gradimo. „U proteklom periodu lokalne samouprave su prevodile matične knjige iz papirnog u elektronski oblik – u Registar matičnih knjiga. Izmenama propisa koje predlažemo obavezujemo matične službe da sve promene o građanima vrše elektronskim putem, direktno u Registar, što znači nema više papira“, rekao je ministar.

Ružić je najavio da promene predložene Nacrtom zakona otvaraju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije, što je korak više u stvaranju uslova da nacionalne manjine ostvare svoja prava. „Predvideli smo i mogućnost upisa promene pola u matičnu knjigu rođenih, a izdavanje izvoda iz matičnih knjiga proširuje se i na diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, što će veoma značiti našoj dijaspori“, rekao je Ružić i istakao da promenom ovog propisa zaokružujemo aktivnosti na polju digitalizacije i uvođenja savremenih tehnologija u oblast vođenja matičnih knjiga.

Ministar je pozvao sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi kako bismo došli do najboljih zakonskih rešenja.