Савићевић: Важна размена искуства са Француском у области реформе јавно службеничког система

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Савићевић изјавила је на округлом столу са представницима француске администрације да  је за Србију веома важна размена искуства са Француском у области реформе јавно службеничког система.

Она је истакла да је ова посета изузетно битна за унапређење и даљи развој јавне управе у Србији и да долази у правом тренутку, а да је као тема разговора овај пут предложена каталогизација послова, која се тренутно спроводи и информациони систем за управљање људским ресурсима.

Савићевић је рекла да је каталогизација послова у државној управи и локалној самоуправи велики изазов.

„Он се иницијално везивао за реформу система плата у јавном сектору и требало је да служи за боље управљивост расходима за плате које се исплаћују из државног буџета или буџета локалних самоуправа“, рекла је она.

Истовремено, како је објаснила, представља и допринос већој видљивости тога шта управа ради, каква знања и компетенције се захтевају за обављање тих послова, доприноси бољем организовану послова у јавној управи и усмеравању управе према кадровима које треба да захтева.

Према њеним речима, даљи развој компетенција које су уведене као законски захтев ове године у запошљавање и рад државних службеника ће свакако бити основ за унапређење каталога.

„С обзиром да методолошки приступ за израду каталога звања још увек није прецизно дефинисан, очекујем да ће нам и ова сарадња помоћи у сагледавању могућности“, рекла је помоћница министра.

Подсетила је да је закључењем Меморандума о сарадњи Министарства државне урпаве и локалне самоуправе и Министарства за јавну управу и јавне рачуне Француске, омогућено да се наша управа ближе упозна са правним оквиром, праксом и изазовима француске администрације у организовању јавне управе, управљању људским ресурсима, као и  инструментима аналитичке подршке овим процесима.