Savićević: Važna razmena iskustva sa Francuskom u oblasti reforme javno službeničkog sistema

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Savićević izjavila je na okruglom stolu sa predstavnicima francuske administracije da  je za Srbiju veoma važna razmena iskustva sa Francuskom u oblasti reforme javno službeničkog sistema.

Ona je istakla da je ova poseta izuzetno bitna za unapređenje i dalji razvoj javne uprave u Srbiji i da dolazi u pravom trenutku, a da je kao tema razgovora ovaj put predložena katalogizacija poslova, koja se trenutno sprovodi i informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima.

Savićević je rekla da je katalogizacija poslova u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi veliki izazov.

„On se inicijalno vezivao za reformu sistema plata u javnom sektoru i trebalo je da služi za bolje upravljivost rashodima za plate koje se isplaćuju iz državnog budžeta ili budžeta lokalnih samouprava“, rekla je ona.

Istovremeno, kako je objasnila, predstavlja i doprinos većoj vidljivosti toga šta uprava radi, kakva znanja i kompetencije se zahtevaju za obavljanje tih poslova, doprinosi boljem organizovanu poslova u javnoj upravi i usmeravanju uprave prema kadrovima koje treba da zahteva.

Prema njenim rečima, dalji razvoj kompetencija koje su uvedene kao zakonski zahtev ove godine u zapošljavanje i rad državnih službenika će svakako biti osnov za unapređenje kataloga.

„S obzirom da metodološki pristup za izradu kataloga zvanja još uvek nije precizno definisan, očekujem da će nam i ova saradnja pomoći u sagledavanju mogućnosti“, rekla je pomoćnica ministra.

Podsetila je da je zaključenjem Memoranduma o saradnji Ministarstva državne urpave i lokalne samouprave i Ministarstva za javnu upravu i javne račune Francuske, omogućeno da se naša uprava bliže upozna sa pravnim okvirom, praksom i izazovima francuske administracije u organizovanju javne uprave, upravljanju ljudskim resursima, kao i  instrumentima analitičke podrške ovim procesima.