СТЕВИЋ: КОНСУЛТАЦИЈЕ С ЈАВНОШЋУ И ПРЕ ИЗРАДЕ НАЦРТА ЗАКОНА

Правилником са смерницама за учешће јавности у изради нацрта закона и других прописа, који је ступио на снагу, предвиђене су обавезне консултације са јавношћу и пре израде нацрта закона.

Обавеза обављања консултација представља новину коју је донео измењен Закон о државној управи и која се односи на стварање услова да се јавност укључи током радне фазе припреме нацрта прописа.

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић рекао је да је циљ реформе управе да грађанин буде на првом месту, а да би се то постигло грађани морају више да се питају о одлукама које се њих тичу.

„Зато је важно да одлуке које доносимо дамо на мишљење свима. Правилник има за циљ обезбеђивање транспаретности и квалитета закона који се доносе и омогућавање јавности да се пита у фази израде нацрта закона, дакле и пре јавне расправе“, навео је Стевић.

Надлежни орган државне управе је сада, како каже, у обавези да објаву о почетку израде нацрта закона и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена, постави на своју интернет страницу и веб апликацију еКонсултације која се налази на Порталу е-Управе.

Објава би требало да садржи све информације у вези са нацртима закона поводом којих се воде консултације, као што су подаци о времену и начину спровођења других метода консултација које се организују, контакт подаци лица које је одређено за координатора консултација и извештаји о резултатима консултативног процеса.

Према речима Стевића, Правилником су прописани и други начини спровођења консултација.

То су округли столови који подразумевају укључивање стручне јавности, како би се заузео став у погледу кључних питања везаних за нацрт закона, затим фокус групе формиране од испитаника који припадају истој интересној или циљној групи, како би се подстакли да кроз разговор изнесу своје ставове о проблемима и могућим мерама за њихово решавање.

Предвиђени су и полуструктурирани интервјуи који ће омогућити индивидуалан приступ испитаницима и разговор о поверљивим и осетљивим темама, битним за прикупљање података и изношење ставова који се нерадо износе у јавности, а такође и панели који подразумевају образовање група субјеката са којима се периодично обављају консултације коришћењем упитника.

Једна од начина је и прикупљање писаних коментара, као и учешће представника заинтересоване јавности у радним групама за припрему нацрта закона.

Доношењем овог Правилника нормативно заокружено опредељење наше државе за активно учешће грађана и заинтересоване јавности у процесу доношења одлука дефинисањем општих принципа и смерница.