Стевић: Потребе локала веће, наредне године надамо се још већа средства подршке

Државни секретар Бојан Стевић разговарао је са привредницима на догађају „Стварање конкурентне пословне климе кроз сарадњу јавног и приватног сектора“ као део пројекта који организују НАЛЕД и Развојна агенција Србије, а који има за циљ стварање конкурентне пословне климе. Он је ту нагласио да МДУЛС подржава јединице локалне самоуправе да стварају боље пословне амбијенте и рад локалних самоуправа унапреде у ефикаснији и модернији сервис за привреднике. Један од начина подршке је свакако Фонд за локал Министарства, рекао је Стевић, који је ове године увећан 32 пута у односу на прошле године када је био свега 10 милиона динара.

„Иако смо сада на располагању имали 320 милиона динара, пројекти који су нам стигли у Министарство на предлог, били су вредности веће од 2 милијарде динара“, рекао је државни секретар објашњавајући да су то показатељи да су потребе локала веће, те ће се свакако настојати да се средства за наредну годину још увећају. Он је истакао и да су сви пројекти добро припремљени, што такође говори о спремности општина и градова да преузму иницијативе и унапреде рад како би привукли инвестиције и подигли стандард живота.

Скуп „Стварање конкурентне пословне климе кроз сарадњу јавног и приватног сектора“

„Важна карика у стварању повољног пословног амбијента су свакако реформисане инспекције“, нагласио је Стевић, који је напоменуо да у Србији има око 6500 инспектора, као и да је тај број мали у односу на просек у ЕУ, те да ће се, поред наставка реформе рада инспектора, радити и на увећавању кадровских и материјалних капацитета. „Сада инспекторима фокус није на кажњавању, већ на саветодавној улози, те је важно да искористите ту могућност и избегнете било какве неправилности“, поручио је Стевић привредницима.

Рекавши да ће Министарство наставити са радом на реформи рада у управи, он је и додао да је приоритет и да дигитализујемо процесе, те је у том смислу донет недавно и Закон о електронској управи, који све у управи обавезује на коришћење модерних технологија.