Stević: Potrebe lokala veće, naredne godine nadamo se još veća sredstva podrške

Državni sekretar Bojan Stević razgovarao je sa privrednicima na događaju „Stvaranje konkurentne poslovne klime kroz saradnju javnog i privatnog sektora“ kao deo projekta koji organizuju NALED i Razvojna agencija Srbije, a koji ima za cilj stvaranje konkurentne poslovne klime. On je tu naglasio da MDULS podržava jedinice lokalne samouprave da stvaraju bolje poslovne ambijente i rad lokalnih samouprava unaprede u efikasniji i moderniji servis za privrednike. Jedan od načina podrške je svakako Fond za lokal Ministarstva, rekao je Stević, koji je ove godine uvećan 32 puta u odnosu na prošle godine kada je bio svega 10 miliona dinara.

„Iako smo sada na raspolaganju imali 320 miliona dinara, projekti koji su nam stigli u Ministarstvo na predlog, bili su vrednosti veće od 2 milijarde dinara“, rekao je državni sekretar objašnjavajući da su to pokazatelji da su potrebe lokala veće, te će se svakako nastojati da se sredstva za narednu godinu još uvećaju. On je istakao i da su svi projekti dobro pripremljeni, što takođe govori o spremnosti opština i gradova da preuzmu inicijative i unaprede rad kako bi privukli investicije i podigli standard života.

Skup „Stvaranje konkurentne poslovne klime kroz saradnju javnog i privatnog sektora“

„Važna karika u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta su svakako reformisane inspekcije“, naglasio je Stević, koji je napomenuo da u Srbiji ima oko 6500 inspektora, kao i da je taj broj mali u odnosu na prosek u EU, te da će se, pored nastavka reforme rada inspektora, raditi i na uvećavanju kadrovskih i materijalnih kapaciteta. „Sada inspektorima fokus nije na kažnjavanju, već na savetodavnoj ulozi, te je važno da iskoristite tu mogućnost i izbegnete bilo kakve nepravilnosti“, poručio je Stević privrednicima.

Rekavši da će Ministarstvo nastaviti sa radom na reformi rada u upravi, on je i dodao da je prioritet i da digitalizujemo procese, te je u tom smislu donet nedavno i Zakon o elektronskoj upravi, koji sve u upravi obavezuje na korišćenje modernih tehnologija.