Студенти Правног факултета у виртуелној посети НАЈУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе организовало је виртуелану посету  Националној академији за јавну управу за студенте Правног факултета Универзитета у Београду који похађају стручну праксу у овом Министарству.

„Посета студената Националној академији за јавну управу планирана је још на самом почетку стручне праксе и без обзира на промењене околности, уз подршку наших колега из Академије, успели смо да нађемо начин како да испунимо утврђен програм стручне праксе“, рекла је помоћница министра за стручно усавршавање Јасмина Бенмансур.

Бенмансур је истакла да је виртуелна посета права прилика да студенти кроз презентацију сазнају много тога новог о институцији која јавној управи у целини треба да обезбеди перманентни професионални и лични развој сваког запосленог, у складу са његовим, али и потребама органа у коме је запослен.

Она је рекла да је доношење Закона о НАЈУ оцењено као велики корак напред, јер је оснивање Академије уследило после више од једне деценије покушаја да добијемо институцију, по угледу на најпознатије установе тог типа у Европи. „НАЈУ је данас центална институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије – са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих, над чијим радом надзор врши Министарство државне управе и локалне самоуправе“ појаснила је Бенмансур.

Студенти са Правног факултета су од почетка марта на стручној пракси у Министарству, где стичу практична знања у областима које се односе на управни поступак, развој електронске управе, систем локалне самоуправе, матичне књиге и регистрe и људска и мањинска права и слободе, као и у области изградње капацитета и стручног усавршавањa у државним органима и органима јединицама локалне самоуправе.

Студенти имају прилику да практично раде са супервизорима стручне праксе – државним службеницима Министарства, који већ имају менторска искуства и потребне вештине и способности за пренос знања на студенте полазнике праксе.