Studenti Pravnog fakulteta u virtuelnoj poseti NAJU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je virtuelanu posetu  Nacionalnoj akademiji za javnu upravu za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju stručnu praksu u ovom Ministarstvu.

„Poseta studenata Nacionalnoj akademiji za javnu upravu planirana je još na samom početku stručne prakse i bez obzira na promenjene okolnosti, uz podršku naših kolega iz Akademije, uspeli smo da nađemo način kako da ispunimo utvrđen program stručne prakse“, rekla je pomoćnica ministra za stručno usavršavanje Jasmina Benmansur.

Benmansur je istakla da je virtuelna poseta prava prilika da studenti kroz prezentaciju saznaju mnogo toga novog o instituciji koja javnoj upravi u celini treba da obezbedi permanentni profesionalni i lični razvoj svakog zaposlenog, u skladu sa njegovim, ali i potrebama organa u kome je zaposlen.

Ona je rekla da je donošenje Zakona o NAJU ocenjeno kao veliki korak napred, jer je osnivanje Akademije usledilo posle više od jedne decenije pokušaja da dobijemo instituciju, po ugledu na najpoznatije ustanove tog tipa u Evropi. „NAJU je danas centalna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave“ pojasnila je Benmansur.

Studenti sa Pravnog fakulteta su od početka marta na stručnoj praksi u Ministarstvu, gde stiču praktična znanja u oblastima koje se odnose na upravni postupak, razvoj elektronske uprave, sistem lokalne samouprave, matične knjige i registre i ljudska i manjinska prava i slobode, kao i u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima i organima jedinicama lokalne samouprave.

Studenti imaju priliku da praktično rade sa supervizorima stručne prakse – državnim službenicima Ministarstva, koji već imaju mentorska iskustva i potrebne veštine i sposobnosti za prenos znanja na studente polaznike prakse.