Удовички: Најтежа питања нам предстоје

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички рекла је да је Влада у претходне две године остварила приоритете, најпре када је реч о фискалној консолидацији и додала да сада предстоје најтежа питања – попут реформе јавног сектора. Она је на конференцији „Како до одрживог развоја Србије: УН Агенда 2030“ истакла да је потребно дефинисати који су циљеви те реформе и додала да је неопходно да се побољша комуникација између државе и широког друштва.

Удовички је навела да не сме цивилно друштво само себи да буде циљ, већ треба да буде механизам посредовања различитих интереса.

 

„УН у својој традицији наглашава да привредни раст мерен само БДП-ом, или чак националним дохотоком, није довољан да би дошло до развоја земље. Поред тог финансијског, потребан је и људски развој, који укључује пре свега образовање и здравство“, рекла је Удовички.

Указала је да се циљеви развоја поклапају са стандардима ЕУ, када је реч о владавини права, макроекономској стабилности и ефикасној јавној управи.

„Ми смо деценију и по бркали појам и кретање ка ЕУ са програмом сопственог развоја. Није довољно да радимо оно што ЕУ од нас очекује да бисмо се развили. Однос ЕУ са кандидатима за чланство заснива на претпоставци да је земља остварила одређени стандард“, рекла је Удовички.

УН су у септембру 2015. усвојиле нову агенду за одрживи развој до 2030. године, а Србија је приступањем тој Агенди прихватила да усклађује развојне политике на националном нивоу са циљевима одрживог развоја. Међу циљевима одрживог развоја су окончање сиромаштва, глади, обезбеђење здравог живота, инклузивног и квалитетног образовања, подстицање родне равноправности, обезбеђење приступа пијаћој води.