Udovički: Najteža pitanja nam predstoje

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da je Vlada u prethodne dve godine ostvarila prioritete, najpre kada je reč o fiskalnoj konsolidaciji i dodala da sada predstoje najteža pitanja – poput reforme javnog sektora. Ona je na konferenciji „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“ istakla da je potrebno definisati koji su ciljevi te reforme i dodala da je neophodno da se poboljša komunikacija između države i širokog društva.

Udovički je navela da ne sme civilno društvo samo sebi da bude cilj, već treba da bude mehanizam posredovanja različitih interesa.

 

„UN u svojoj tradiciji naglašava da privredni rast meren samo BDP-om, ili čak nacionalnim dohotokom, nije dovoljan da bi došlo do razvoja zemlje. Pored tog finansijskog, potreban je i ljudski razvoj, koji uključuje pre svega obrazovanje i zdravstvo“, rekla je Udovički.

Ukazala je da se ciljevi razvoja poklapaju sa standardima EU, kada je reč o vladavini prava, makroekonomskoj stabilnosti i efikasnoj javnoj upravi.

„Mi smo deceniju i po brkali pojam i kretanje ka EU sa programom sopstvenog razvoja. Nije dovoljno da radimo ono što EU od nas očekuje da bismo se razvili. Odnos EU sa kandidatima za članstvo zasniva na pretpostavci da je zemlja ostvarila određeni standard“, rekla je Udovički.

UN su u septembru 2015. usvojile novu agendu za održivi razvoj do 2030. godine, a Srbija je pristupanjem toj Agendi prihvatila da usklađuje razvojne politike na nacionalnom nivou sa ciljevima održivog razvoja. Među ciljevima održivog razvoja su okončanje siromaštva, gladi, obezbeđenje zdravog života, inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, podsticanje rodne ravnopravnosti, obezbeđenje pristupa pijaćoj vodi.