Важно учешће цивилног друштва у креирању јавних политика

За јачање сарадње са цивилним сектором , поред законодавног оквира, веома је важно и транспарентно финансирање и партиципација цивилног друштва у креирању јавних политика, рекла је помоћница министра Ивана Антић.

Она је на конференцији „Дијалогом на корак ближе грађанима и грађанима“  подсетила да је 2009. године усвојен Закон о удружењима, којим су либерализовани услови за оснивање удружења.

„Законски оквир је веома важан за даљу надоградњу у овој области и јачање цивилног сектора“, рекла је она.

Подсетила је да је упоредо правна анализа показала да је наш законодавни оквир о овој области доста добар у поређењу са земљама у окружењу, али и неким земљама са дужом демократском традицијом и додала да постоји простор и за даље унапређење.

Државни секретар Иван Бошњак рекао је да је реализација Акционог плана за примену Стратегије за реформу јавне управе показала да успех њене имплементације зависи од могућности да се дође до што ширих слојева српског друштва, а као поуздан партнер у овом послу показале су се управо организације цивилног друштва.

„Оно што нас све заједно  чека у наредном периоду, обзиром да смо отпочели посао на изради нове Стратегије реформе јавне управе, је да наставимо да развијамо демократски дијалог као начин за укључивање грађана у доношење одлука и да на тај начин приближавамо ставове оних који доносе одлуке са онима на чији ће свакодневни живот, надамо се само позитивно утицати“, рекао је Бошњак.