Važno učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika

Za jačanje saradnje sa civilnim sektorom , pored zakonodavnog okvira, veoma je važno i transparentno finansiranje i participacija civilnog društva u kreiranju javnih politika, rekla je pomoćnica ministra Ivana Antić.

Ona je na konferenciji „Dijalogom na korak bliže građanima i građanima“  podsetila da je 2009. godine usvojen Zakon o udruženjima, kojim su liberalizovani uslovi za osnivanje udruženja.

„Zakonski okvir je veoma važan za dalju nadogradnju u ovoj oblasti i jačanje civilnog sektora“, rekla je ona.

Podsetila je da je uporedo pravna analiza pokazala da je naš zakonodavni okvir o ovoj oblasti dosta dobar u poređenju sa zemljama u okruženju, ali i nekim zemljama sa dužom demokratskom tradicijom i dodala da postoji prostor i za dalje unapređenje.

Državni sekretar Ivan Bošnjak rekao je da je realizacija Akcionog plana za primenu Strategije za reformu javne uprave pokazala da uspeh njene implementacije zavisi od mogućnosti da se dođe do što širih slojeva srpskog društva, a kao pouzdan partner u ovom poslu pokazale su se upravo organizacije civilnog društva.

„Ono što nas sve zajedno  čeka u narednom periodu, obzirom da smo otpočeli posao na izradi nove Strategije reforme javne uprave, je da nastavimo da razvijamo demokratski dijalog kao način za uključivanje građana u donošenje odluka i da na taj način približavamo stavove onih koji donose odluke sa onima na čiji će svakodnevni život, nadamo se samo pozitivno uticati“, rekao je Bošnjak.