Одржане радионице у оквиру пројекта о модернизацији кадровског планирања у државној управи

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставило је имплементацију активности предвиђених пројектом ,,Подршка МДУЛС-у у модернизацији процедуре кадровског планирања у државној управи и усаглашавању Каталога радних места у државној управи и локалним самоуправама“.

Одржане су три радионице, чији је циљ био провера и усаглашавање породица послова и описа послова у Посебном каталогу звања, положаја и функција у јединицама локалне самоуправе и Посебном каталогу звања, положаја и функција државних службеника у државним органима, као и размена добрих пракси у области кадровског планирања у Финској и Естонији.

Прва радионица ,,Посебан каталог звања у јединицама локалних самоуправа“ одржана је 22. јуна 2022. године у Новом Саду, док је друга радионица ,,Посебан каталог звања у државним органима“ одржана 23. јуна 2022. године у Палати Србија у Београду. На радионицама су експерти из Финске и Естоније представили учесницима каталоге пословa, са практичним примерима структуре каталога послова Естоније и Финске, а приказани су и примери критеријума подобности класификације послова Естоније и Финске. Такође, презентована је област планирања људских ресурса, кроз примере планирања људских ресурса на основу каталога из Естоније и Финске. Радионицама су присуствовали представници бројних државних органа, органа јединица локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина.

Трећа радионица „Представљање најбољих пракси у области кадровског планирања у државама чланицама ЕУ“, одржана је 29. јуна у Палати Србија у Београду. Радионици су, осим представника Сектора за управљање људским ресурсима и Сектора за стручно усавршавање МДУЛС-а,  присуствовали и релевантни представници других министарстава и органа у саставу. На  радионици су експерти из Финске и Естоније детаљније презентовали процедуре кадровског планирања у њиховим земљама, обуке које су потребне руководиоцима за планирање људских ресурса и развоја каријере, као и управљање подацима који су потребни у праћењу процеса кадровског планирања.

Искуства са радионица допринеће даљем унапређењу кадровског планирања у државној управи и развоју посебних каталога звања у државним органима и јединицама локалне самоуправе.

Пројекат ,,Подршка МДУЛС-у у модернизацији процедуре кадровског планирања у државној управи и усаглашавању Каталога радних места у државној управи и локалним самоуправама“ финансира Европска унија, а партнери на пројекту су Служба за управљање кадровима и Стална конференција градова и општина.