lista projekata Fond za nacionalne manjine 2020 Tag

Из Фонда за националне мањине ове године биће подржанa 72 пројектa са укупно 24 милиона динара, из области образовања националних мањина. „Из Фонда за националне мањине у претходне три године подржали смо око 200 пројеката из области културе и информисања на језицима националних мањина. Ове године...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, брoj 84/19), члана 3. Уредбе...