мај 2019

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је са репрезентативним синдикатима и удружењем послодаваца два колективна уговора, којима се уређују додатна  права запослених у државним органима и органима јединица локалних самоуправа. Посебан колективни уговор за државне органе у име синдиката потписали су председник Синдиката...

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић изјавио је у Ваљеву да је из Фонда за локал опредељено је 14 милиона динара за магистрални цевовод Ваљево-Бранковина и оценио да ће реализацијом овог пројекта бити решен проблем водонабдевања у том крају. “Реализацијом овог пројекта обезбедиће...

Министарство државне управе и локалне самоуправе урадило је Функционалну анализу републичких инспекција са анализом капацитета. У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове...

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о главном граду, које омогућавају децентрализацију града и дају већу надлежност општинама. “Најважнија новена усвојених измена и допуна је децентрализација, односно поверавају се веће надлежности Граду Београду и врши боља подела послова између градских и приградских општина”, рекао...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић оценио је да је за локалне самоуправе веома важно потписивање Меморандума о разумевању у области доброг управљања са Програмом Swiss PRO, јер ће тако обезбедити бољи квалитет пружања услуга за грађане. Он је изразио задвољство јер се 96...

Министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић изјавио је да  је циљ измена и допуна Закона о политичким странкама унапређење примене тог закона, као и лакше и брже оснивање странке. Он је на округлом столу о Нацрту измена и допуна Закона о политичким странкама истакао...

Прошле године значајно смо унапредили законодавни оквир за веће остварење права свих мањина, али због сиромаштва и дискриминације са чиме се Роми и даље сусрећу, посебну пажњу посвећујемо образовању, запошљавању и обезбеђивању дома за Ромкиње и Роме, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе...

Министар Бранко Ружић позвао је локалне самоуправе да се до 26. јуна пријаве за подршку успостављању међуопштинске сарадње у оквиру јавног позивa који је расписало Министарство државне управе и локалне самоуправе. Ова подршка финансирана је од стране Владе Швајцарске са 117.000 швајцарских франака и има за...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић примио је данас делегацију Одбора за етничке послове Свекинеског народног конгреса коју предводи Сиао Хуиен. Саговорници су се сложили да Србију и Кину карактерише свеобухватно партнерство и снажно пријатељство, као и да је обострани циљ даља реализација постигнутих...

                На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-101/2019-02 од 20. маја 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни...

Skip to content