јун 2019

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоураве Иван Бошњак оценио је данас као веома важно то што је већ 5.837 службеника прошло кроз стручно усавршавање на Националној академији, јер су кадровски капацитети, без обзира да ли раде у Београду, Сјеници или Бабушници кључ...

Захваљујући обуци за руководиоце – државне службенике из целог света, коју је организовало Министарство спољних послова Сингапура, под називом „Администрација и управљање у јавном сектору), Ивана Јоковић, руководилац Групе за радне односе у Министартву, представила је учесницима скупа нов сајт Министарства. Истичући отвореност и транспарентност као...

НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ            у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2018. години) 27.6.2019. - Обавештенње о закљученом уговору...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је поводом Пете параде „Понос Србије“ да је Србија држава која негује различитост и толеранцију и тежи да обезбеди још боље услове за оставривање права свих група које се сматрају мањинским. Он је истакао да је протекли...

                На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-125/2019-02 од 21. јуна 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ...

У Привредној комори Србије одржана је отворена седница Радне групе за туризам и угоститељство Координационе комисије за инспекцијски надзор, која део кампање усмерене на подизање свести јавности о значају инспекција. Ово је друга у низу седница која се организује у оквиру те кампање коју реализују Министарство...

Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије Бранко Ружић и министарка  управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић потписали су данас Меморандум о сарадњи два министарства. Министар  Ружић рекао је да је сврха овог меморандума јачање партнерства и успостављање оквира за одрживу и динамичну...

Чланови и заменици чланова Заједничког консултативног одбора Комитета региона ЕУ и Србије састали су се по шести пут данас у Бриселу, у оквиру Дана проширења. Тема састанка је било разматрање односа између ЕУ и Републике Србије у светлу најновијег Извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

У Рачи је одржан трећи по реду сабор фрулаша „Прва фрула Шумадије”, а министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић био је ове године домаћин те манифестације. „Ниједан инструмент не позива више на радост и весеље од фруле“, рекао је Ружић , који је отворио...

Skip to content