јун 2020

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 11/2020   30.6.2020 - Обавештење озакљученом угобору за централизованујавну набавкуброј 11/2020 -...

                На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-109/2020-02 од 26. јунa 2020. године НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни...

У Министарству државне управе и локалне самоуправе  данас је одржан састанак са представницима  Специјалне мисије за процену спровођења избора, који су се интересовали за поступак регистрације политичких странака у Србији. Састанку су присуствовали државни секретар у Министарству Иван Бошњак, правна аналитичарка Елисавета  Карагианидоу, сарадница у Мисији...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-90/2020-02 од 10. јуна 2020. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак састао се данас са представницима Националног савета ромске националне мањине, а разговарали су о активностима које су предузете на унапређењу права ромске националне мањине и плановима за наредни период. Састанку су присуствовали председник Националног савета ромске...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-102/2020-02 од 23. јуна 2020. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

I Подношење електронских поднесака   Министарство државне управе и локалне самоуправе од 1. јула 2020. године, почиње пружање услуга електронске управе државним и другим органима, органима јединица локалне самоуправе и имаоцима јавних овлашћења (у даљем тексту: органи) који за своје запослене подносе захтеве за полагање: Државног стручног...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-00100/2020-02 од 23. јуна 2020. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6   објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

Министарство државне управе и локалне самоуправа одржава серију консултативних састанака са представницима организација цивилног друштва у циљу креирања четвртог акционог плана за спровођење активности у оквиру Партнерства за отворену управу. Ове консултације одржавају се у циљу обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација...

Skip to content