Јавне расправе и консултације

На основу члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката ("Сл....

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме измена и допуна закона којим се уређује област територијалне организације Републике Србије, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије. Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 6. ...

Израда Програма развоја е-управе за период од 2019. до 2022. године траје од октобра месеца 2018. године. Процес израде отпочео је прихватањем Оперативног плана и Методологије израде Програма од стране Координационог савета за електронску управу који према одлуци Владе Републике Србије врши координацију активности на...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се у периоду од 08....

Министарство државне управе и локалне самоуправе, поштујући принципе транспарентног и инклузивног доношења прописа и консултовања јавности у раним фазама, започиње поступак јавних online консултација за измене и допуне Закона о политичким странкама, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ће додатно унапредити постојећи правни оквир. Ради...

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је јавну расправу о Нацрту закона о комуналној милицији. Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 15. фебруара до 6. марта 2019. године и Министарство позива представнике належих државних органа, органа аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, академске стручне...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и Грађанским иницијативама испред конзорцијума организација цивилног друштва које су добиле подршку од Trust Fond-а Партнерства за отворену управу, позивају заинтересовану јавност да учествује у финалним консултацијама поводом израде Акционог...

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 28. септембра до 17. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору. Програм јавне расправе о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, са...

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 8. до 27. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o централном регистру становништва. Програм јавне расправе о Нацрту закона о Централном регистру становништва, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о Централном регистру становништва (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 8....

Skip to content