Обавештења

Министарство државне управе и локлане самоуправе поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Прешево, Мионица, Неготин и Пећинци, као и за избор одборника Скупштине Градске општине Костолац, у недељу 24. децембра 2017. године у периоду од 7 до 20 часова организује дежурство током...

У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, припремљена је публикација о примени Закона о запосленима у...

У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, припремљена је публикација о примени Закона о запосленима у...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Грађанским иницијативама организује 14. децембра 2017. године у Београду, у Кући људских права и демократије, (Улица Кнеза Милоша 4, са почетком у 11.00 часова) последњи консултативни...

Поводом даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима су у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе“ немачке билатералне сарадње који спроводи...

Конкурсна комисија образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-00172/2017-27 од 6. септембра 2017. године, на својој 5. седници одржаној 17. новембра 2017. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда...

Овај пројекат, који финансира Министарство државне управе и локалне самоуправе, предвиђа: a. Прикупљање података и израду анализе ефеката примене/спровођења Закона о инспекцијском надзору - еx пост анализу, која укључује одговарајуће показатеље учинка. Анализа ће обухватити примену/спровођење Закона о инспекцијском надзору на републичком, покрајинском и нивоу...

Поштовани, Пред вама је први број билтена Управљамо променама намењен запосленима у јавној управи. Билтен је део пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 који реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из ЕУ...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава грађане да су расписани избори за општине Неготин, Прешево, Пећинци, Мионица и за Градску општину Костолац града Пожаревца. Министарство подсећа грађане да путем интернета могу проверити да ли су уписани у бирачки списак и које је њихово гласачко место. Провера...

Skip to content