Обавештења

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20....

Министарство државне урпаве и локалне самоуправе оглашава јавни позив за ангажовање лица уговорoм о обављању привремених и повремених послова за следеће: 1. Спровођење поступака јавних набавки и израда документације у вези са набавкама за потребе Министарства државне управе и локалне самоуправе; провера и праћење усклађености спровођења...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона...

У оквиру компоненте 2 Програма Exchange 5 који финансира Европска унија кроз Национални програм ИПА 2014, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) објављује отворени позив за изражавање заинтересованости за избор стручњака/експерата у области програмског буџетирања и стратешког планирања за...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађанке и грађане који су пријављени на територији Београда, Аранђеловца, Бора и градске општине Севојно и да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак и ако јесу, да ли су им уписани тачни...

На седници Владе Републике Србије 28. децембра 2017. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Измене су условљене изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском...

Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17) који je ступио на снагу 8. марта 2016. године и Закон о запосленима у јавним службама који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, почињу са применом од 1....

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен...

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућују јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство...

Министарство државне управе и локлане самоуправе поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Прешево, Мионица, Неготин и Пећинци, као и за избор одборника Скупштине Градске општине Костолац, у недељу 24. децембра 2017. године у периоду од 7 до 20 часова организује дежурство током...

Skip to content