Обавештења

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 4. ст. 1. и 2., а у вези са чл. 5....

Национална академија за јавну управу је дана 3. маја 2023. године објавила јавни позив  за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, као координатор националних активности у оквиру учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, уз подршку пројекта EU4PAR, позива све заинтересоване организације цивилног друштва, грађане и представнике приватног сектора да учествују на Отвореном састанку Посебне међуминистарске радне групе...

Министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић и в.д. директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Милан Латиновић потписали су данас, испред Министарства и Канцеларије, Споразум о обављању стручних послова одржавања и унапређења Регистра матичних књига. Потписивању Споразума присуствовао је и министар информисања...

Министар државне управе и локалне самоуправе на основу члана 22. став 2. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 61/15 – УС), донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака („Службени гласник РС”, број...

У складу са објављеним Јавним позивом за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је расписан у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“, који подржава Влада Швајцарске, министар државне управе и локалне самоуправе донео је Одлуку...

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и овом приликом позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, све грађане као и стручну...

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге   ПОЗИЦИЈА: Aнализa обављања послова у приоритетним областима из Јединственог пописа послова на узорку од 45 јединица локалне самоуправе Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-AOPL-2023-57 Датум објаве: 22. март 2023   Опште: Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са...

На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим ОДЛУКУ  о расподели средстава     Средства се...

На основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, доносим ОДЛУКУ о додели годишњих награда за...

Skip to content