Obaveštenja

Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 - dr. uredba), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi o četiri nacrta zakona   Odbor za...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

Na osnovu člana 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima za raspodelu sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 101/21)   Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV za raspodelu sredstava   Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu podnetih prijava koje...