Obaveštenja

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, Republika Srbija  MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE -Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava organe javne vlasti da je Vlada Srbije 20. septembra 2018. godine usvojila Zaključak o potrebi usaglašavanja propisa Vlade i organa državne uprave koji uređuju finansiranje programa/projekata udruženja u određenim oblastima sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili...

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine. U skopu realizacije Projekta Ministarstvo državne uprave i lokalne...

Građanske inicijative u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave,, pozivaju Vas na drugi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020....

Građanske inicijative i Media i reform centar Niš, u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, pozivaju Vas na prvi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane na Zajedničke studije (joint degree) "Menadžment u upravi" koji realizuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani. Studijski programi su akreditovani u Srbiji i Sloveniji na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku. Specifičnost...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane kandidate za elektore da u dane vikenda 29. i 30. septembra 2018. godine organizuje dežurstvo radi prijema elektorskih prijava. Podnošenje elektorske prijave za 29. i 30. septembar i 1. oktobar 2018. godine najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske...