Obaveštenja

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 i 157/20) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo nova izdanja * Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita i * Priručnika za polaganje posebnog stručnog ispita za...

Država u službi svih građana   Zahvaljujući Centralnom registru stanovništva, podaci o građanima Srbije, koji su od značaja za ostvarivanje njihovih prava, prvi put se nalaze na jednom mestu - u elektronskoj evidenciji, u okviru jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka. Svrha ovog registra je da u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva na on line javne konsultacije sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnim konsultacijama radi pripreme...

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samuprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), a na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...