Обавештења

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге   ПОЗИЦИЈА: Aнализa обављања послова у приоритетним областима из Јединственог пописа послова на узорку од 45 јединица локалне самоуправе Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-AOPL-2023-57 Датум објаве: 22. март 2023   Опште: Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са...

На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим ОДЛУКУ  о расподели средстава     Средства се...

На основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, доносим ОДЛУКУ о додели годишњих награда за...

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др.закон и 47/18), Јавног позива за расподелу средстава у циљу подршке локалним самоуправама и градским општинама за успостављање јединственог управног места („Службени гласник РС“, број...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији. У ту сврху, основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе, посебних организација,...

У оквиру наставка подршке градовима и општинама у увођењу јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује шести по реду јавни позив општинама и градовима за пријаву у оквиру пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“ у укупном износу од 88.000.000,00 динара буџетских...

На основу члана 26. Правилникa о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Министарство државне управе и локалне самоуправе је објавило Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у...

На основу члана 26. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години   Увод...

Skip to content