Обавештења

Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава     Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које садрже предлоге пројеката поднетих за одређене намене у укупном износу од 490.000.000,00 динара.   Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у пуном или делимичном износу недостајућих средстава,...

У складу са објављеним Јавним позивом за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње који је расписан у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ 11. октобра 2022. године, Комисија за избор предлога пројеката, а уз сагласност донатора, донела је Предлог одлуке, на основу које...

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавештава подносиоце пријава и осталу заинтересовану јавност о резултатима Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду...

Партнерство за отворену управу (енгл. Open Government Parntership – OGP) је међународна иницијатива чија је сврха унапређење основних вредности и принципа отворене управе (попут учешћа у доношењу одлука, транспарентности и одговорности органа јавне власти, уз употребу иновација и технологија), кроз блиску сарадњу органа управе са...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе у Републици Србији за период 2023-2035. године са Акционим планом за његово спровоћење.  Јавна расправа о Предлогу програма одржаће се од 23. децембра...

Национална академија за јавну управу је 20. децембра 2022. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику...

Национална академија за јавну управу је 20. децембра 2022. године објавила Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. Пријаве на јавни позив подносе се у електронском облику путем Портала еУправе на линку: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Рок за подношење пријава је  19. јануар 2023. године.   Преузмите: Јавни позив...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси   Р Е Ш Е Њ Е УТВРЂУЈЕ СЕ Листа...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава организације цивилног друштва да је продужен рок за подношење пријава на Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу...

Skip to content