Обавештења

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је Одлуку о додели буџетских средстава намењених за успостављање јединственог управног места за 2022. годину. Министарство државне управе и локале самоуправе расписало је 28. јануара 2022. године Јавни позив за добијање подршке за успостављање јединственог управног места...

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је  Одлуку о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години. Одлука је донета на основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси   Р Е Ш Е Њ Е УТВРЂУЈЕ СЕ Листа...

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је Одлуку о расподели средстава, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број: 30/22 од 4. марта 2022. године. Одлуком о расподели средстава за 2022. годину подржано је укупно 39 пројеката. Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађанке и грађане да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС)  и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који...

На основу члана 16. став 2. и члана 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),...

У оквиру наставка подршке градовима и општинама у увођењу јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује пети по реду јавни позив општинама и градовима за пријаву у оквиру пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“ у укупном износу од 100.000.000,00 динара буџетских средстава. Јединствено управно место је сваки...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

Skip to content