Obaveštenja

Država u službi svih građana   Zahvaljujući Centralnom registru stanovništva, podaci o građanima Srbije, koji su od značaja za ostvarivanje njihovih prava, prvi put se nalaze na jednom mestu - u elektronskoj evidenciji, u okviru jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka. Svrha ovog registra je da u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva na on line javne konsultacije sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnim konsultacijama radi pripreme...

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samuprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), a na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge POZICIJA: Tehnička pomoć za podršku za izradu planova razvoja za tri pilot jedinice lokalne samouprave (jls) REFERENTNI BROJ: SRB-SDC-MDULS3-RSJP-IPR-2020-24 DATUM OBJAVE: 9. mart 2021. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...