Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu...

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, revidiran u skladu sa primedbama i preporukama Venecijanske komisije od 24. septembra 2021. godine. Revidiran Nacrt zakona Ministarstvo je 8. oktobra 2021. godine uputilo Venecijanskoj komisiji...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...