Реформа јавне управе у Србији

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој седници нову Стратегију Реформе јавне управе (РЈУ) за наредни десетогодишњи период. Стратегија први пут уводи кровну политику пружања услуга, како би се наставио и унапредио тренд развоја кориснички оријентисаних услуга и увођења стандарда и квалитета у пружање услуга грађанима...

Процес креирања јавних политика увек започиње нечијом иницијативом, најчешће је то само министарство чија је надлежност да унапређује стање у одређеној обасти, органа локалне власти, али и апел грађана...

Да ли се унапред може знати какве ће ефекте имати неки закон и колико ће да кошта његова примена? То не само да је могуће, већ је и неопходно и требало би да буде саставни део процеса креирања јавних политика...

Skip to content