Актуелности

Процес креирања јавних политика увек започиње нечијом иницијативом, најчешће је то само министарство чија је надлежност да унапређује стање у одређеној обасти, органа локалне власти, али и апел грађана...

Да ли се унапред може знати какве ће ефекте имати неки закон и колико ће да кошта његова примена? То не само да је могуће, већ је и неопходно и требало би да буде саставни део процеса креирања јавних политика...

Skip to content