Сектор за људска и мањинска права и слободе

MDULS-2-CHI_4360

Ивана Антић

помоћница министра

Сектор за људска и мањинска права и слободе обавља послове који се односе на обезбеђивање и унапређење услова за остваривање људских и мањинских права и слободе удруживања.

 

Води Регистар националних савета, Посебан бирачки списак, учествује у спровођењу избора националних савета националних мањина и врши надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина.

 

Сектор припрема и прати примену прописа из области политичког и другог организовања (осим синдикалног), води Регистра политичких странака и надлежан је за другостепени управни поступак у области удруживања.

 

Припрема и прати примену прописа из области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја.

 

Сектор прати спровођење обавеза Министарства које се односе на питање људских и мањинских права и извештава о овој области у поступку придруживања ЕУ.

 

Више о надлежностима Сектора за људска и мањинска права

Министарство државне управе и локалне самоуправе доделиo је и ове године средства из Буџетског фонда за националне мањине, а са укупно 24 милиона динара, подржана су 72 пројекта из области образовања националних мањина. „Образовање националних мањина је област која је од суштинског интереса за националне......

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години. Средства су одобрена за реализацију 72 пројекта, у укупном износу од 24.000.000 динара. Одлука је донета......

Обавештавамо све заинтересоване да је 13. маја 2020. године Министарство државне управе и локалне самоуправе, из техничких разлога, заменило образац Изјаве оснивача о оснивању политичке странке. Све Изјаве преузете и попуњене на претходно доступном обрасцу са интернет презентације Министарства, закључно са данашњим даном, биће прихваћене......

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић упутио је допис свим јединицама локалне самоуправе којим је нагалсио и указао да усвојене мере у борби против епидемије COVID19 морају бити доступне свим грађанима, као и да мере одступања од људских и мањинских права у условима......

Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, обавештавамо установе и удружења, кориснике средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години, која су реализовала планиране пројектне активности да своје извештаје могу доставити Министарству поштом, али и електронским......

Рок за подношење пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, истиче 18. марта 2020. године. Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, као једна од мера  17. марта 2020. године,......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2641-495

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Skip to content