Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, објављује позив за консултанте.

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, објављује позив за консултанте.

Консултант ће бити задужен за реализацију актинвости „Еx-пост анализе одредаба Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе које уређују област стручног усавршавања”.

Молимо кандидате да попуне „Образац уговора“, тј. да приложе документацију из „Тендерског документа/Пројектног задатака“ (на српском или енглеском језику).

Рок за пријаве је 20. септембра 2021. године.  Пријављивање се врши електронским путем на адресу Lsg.serbia@coe.int

Образац уговора

Тендерска документација / Пројектни задатакSkip to content