Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante.

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante.

Konsultant će biti zadužen za realizaciju aktinvosti „Ex-post analize odredaba Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koje uređuju oblast stručnog usavršavanja”.

Molimo kandidate da popune „Obrazac ugovora“, tj. da prilože dokumentaciju iz „Tenderskog dokumenta/Projektnog zadataka“ (na srpskom ili engleskom jeziku).

Rok za prijave je 20. septembra 2021. godine.  Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na adresu Lsg.serbia@coe.int

Obrazac ugovora

Tenderska dokumentacija / Projektni zadatak