Државни дата центар у Крагујевцу отвара врата и привредним субјектима

Канцеларија за ИТ и еУправу позива све привредне субјекте да заинтересоване за закуп капацитета Државног дата центра у Крагујевцу намењеног комерцијалним корисницима  како би тиме обезбедили чување својих података по највишим техничким и безбедносним стандардима у региону.

Влада Србије је изградњу Државног дата центра у Крагујевцу утврдила као пројекат од значаја за Републику Србију, а Канцеларију за ИТ и еУправу, између осталог, задужила да спроведе поступак омогућавања услуге привредним субјектима смештања опреме по комерцијалним условима.

Државни дата центар у Крагујевцу, чија изградња прве фазе се ближи крају, има капацитет од скоро 1200 рек ормана и 5 пута је већи од Државног дата центра у Београду. Има 2 објекта површине око 14 хиљада квадратних метара. Дата центар испуњава највише стандарде предвиђене за овакав тип објекта, стандард који прописује опште аспекте објекта и инфраструктуре који се захтевају ради подршке раду телекомуникација у центрима података (SPRS EN 50600), стандард који обезбеђује доступност (TIER 4) и стандард који обезбеђује потпуну редундантност, односно потпуно дуплирање процеса у оквиру дата центра (2N).

Молимо све заинтересоване привредне субјекте за смештање опреме под комерцијалним условима у Државном дата центру у Крагујевцу да пошаљу писмо о заинтересованости на адресу Канцеларије за ИТ и еУправу: Немањина 11, Београд, односно на адресу електронске поште: kancelarija@ite.gov.rs . Додатне иформације налазе се на сајту Канцеларије https://www.ite.gov.rs/tekst/5273/drzavni-data-centar.php.Skip to content