Град Вршац жели да уступи јавности податке на националном Порталу отворених података на даљу употребу

Град Вршац је спреман да за јавност отвори велики број података које поседује и укључи се у рад националног Портала отворених података, речено је у Вршцу на састанку представника Kанцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије са представницима Града Вршца и локалних јавних предузећа. На овом састанку су дефинисане и конкретне активности које ће допринети да овај град постане један од шампиона у отварању података.

Отвореност података подразумева јавну доступност података (без угрожавања поверљивости или приватности грађана и привредних субјеката) у облику који је погодан за рачунарску обраду и размену путем интернета и представља један од главних покретача иновација, јер се тиме подстичу транспарентност и јавност рада државних органа, а подаци могу бити искоришћени како би се креирала нова друштвена и комерцијална вредност. Отворени подаци су један од кључних фактора за достизање циљева одрживог развоја и дигиталну трансформацију друштва. На Порталу отворених података свима су на располагању подаци за даљу употребу.

Више о иницијативи Града Вршца на следећем линку Skip to content