Грађанима доступни лични подаци из 20 евиденција на порталу еУправа

Грађанима су на порталу еУправa доступни лични подаци из чак 20 електронских евиденција и регистара. Грађани могу да погледају и провере своје податке, као и да пријаве надлежним институцијама уколико ти подаци нису тачни.

Грађанима су доступни лични подаци из матичних књига рођених и венчаних, подаци о личној карти, пасошу, пребивалишту, држављанству, боравишту, привременом боравишту у иностранству, бирачком месту, возачкој дозволи, регистрацији возила, оружју у легалном поседу. Такође доступни су подаци из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Националне службе за запошљавање, Републичког геодетског завода, ПИО фонда, Пореске управе и локалних пореских администрација.

Регистровани корисници који се пријављују на портал еУправа уз коришћење квалификованог електронског сертификата могу да приступе подацима из свих 20 електронских евиденција и регистара, корисницима који се пријављују са двофакторском аутентикацијом доступан је већи број евиденција, док корисницима који се пријављују корисничким именом и лозинком доступна је само једна евиденција.

Уколико се до сада нисте пријавили за коришћење електронских услуга портала еУправа, то можете да урадите на овом линку https://eid.gov.rs/

Ова функционалност портала еУправа помаже даљем развоју еУправе у Србији и нарочито имплементацији Централног регистра становништва, јер су грађани у прилици да лако провере тачност и комплетност својих података и да се по потреби обрате надлежној институцији како би се ти подаци ажурирали. Развој еУправе део је укупне реформе јавне управе у Србији.Skip to content