Исплативост улагања у најважнији ресурс јавне управе

Национална академија, у складу са светским трендовима, препознаје знање и интелектуални капитал као најважнији ресурс данашњице и због тога посебну пажњу усмерава на обуку тренера. Свесни подједнаке важности преношења институционалне меморије и увођења иновативних методологија, запослени у овој институцији креирали су посебан програм за тренере.

Будући тренери својих колега обучавају се како да процењују потребе у својим организацијама, дизајнирају тренинге и како да успешно реализују програме обука.

Током 2019. године, ове тренинге је прошао 201 државни службеник, од чега 15% лица на полажају и 30% виших саветника. Обуке су испуниле очекивања полазника у 95% случајева, док је очекивани учинак обуке на подизање нивоа компетенција и на обављање послова у јавној управи тј. применљивост стечених знања вредновано просечном оценом 3,80, на скали од 1 до 4.

Евалуација је показала и то да су полазници били веома задовољни сарадњом са одабраним предавачима и колегама учесницима, методологијом преношења знања, међусобном интеракцијом и енергијом групе, структуром и динамиком презентација и вежби.

Успешност спровођења ових тренинга, потврдила је почетну претпоставку Националне академије да је неопходно организовати тренинге на којима ће запослени имати прилику да континуирано уче и преносе своја знања и искуства.Skip to content